2001 Vestfold Jaguarklubb ble stiftet 27 September. Det møtte opp 8 personer. Det ble valgt et styre på 4 personer. Leder : Svein Levi Sekse. Kasserer : Petter W. Iversen. Sekretær : Helge Wiik. Styremedlem:  Hans Andreas Nielsen. Klubblokalet var i Narverødvn 55 mellom Tønsberg og Åsgårdstrand. Kontingenten ble satt til Kr 300,00 pr år.

2002 Styret fortsatte. Ove Bakken kom inn som varamann. Det var blitt 30 medlemmer.

2003 Det ble litt forandringer i styret. Ny leder: Ove Bakken. Kasserer: Harald Syvertsen. Sekretær : Helge Wiik. Styremedl: Hans Andreas Nielsen. Varamedlem: Per Lie Andersen.

2004 Terje Stendal kom inn som styremedlem. Ut gikk Hans Andreas Nielsen. Valgkomite ble: Gunnar F Halvorsen og Hans Andreas Nielsen.

2005 Det var 20 betalende medlemmer i klubben. Svein Bjune kom inn som styremedlem og Per Lie Andersen fortsatte som varamann. Dette var et ekstraordinært årsmøte. 9 medlemmer var tilstede.

2006 drøftet styret nedleggelse, men årsmøtet ville fortsette. Helge Wiik var nå blitt leder.

2007 Årsmøtet ble holdt på flykafeen. Det møtte 11 medlemmer. Det nåværende styre ble bedt om å forsette.

2008 Årsmøtet ble holdt på flykafeen. Det møtte også denne gangen 11 medlemmer.  Da ble følgende styre valgt: Leder og kasserer Helge Wiik. Dagfinn Østby Sekretær. Terje Stendal, Svein Bjune og Per Lie Andersen var styremedlemmer. Gunnar F. Halvorsen og Finn Olsen ble valgkomite. Det  var det blitt 14 medlemmer. Styret tok gjenvalg.

2009 Mangler årsmøtereferat. 

2010 Styret: Leder Helge Wiik. Sekretær Dagfinn Østby. Styremedlemmer: Terje Stendal, Svein Bjune og Per Lie Andersen. Klubben har 14 betalende medlemmer. Sommermøtet for NJK på Park i Sandefjord gikk bra. Det var også en tur til Stoneleigh i Oktober. 

2011 Det var det blitt 15 betalende medlemmer. Styret tok gjenvalg. Jaguarklinikken på Falkensten var nå blitt fast møterom. Det var arrangert tur til Stoneleigh i Mars og Oktober.

2012 Styret ble det samme. Medlemstallet var nå økt til 22 medlemmer. Det var også i år arrangert tur til Stoneleigh i Mars og Oktober. Helge Wiik hadde grillaften hjemme hos seg 1 Juni.

2013 Mangler årsmøtereferat.

2014 Styret har bestått av Leder: Helge J. Wiik. Sekretær Dagfinn Østby. Styremedlemmer Svein Bjune, Terje Stendal og Per Lie Andersen. Møtene ble holdt i Jaguarklinikken på Falkensten. Per Lie Andersen fikk opprettet hjemmeside for klubben med Helge som redaktør. Det var nå blitt 37 medlemmer. Det var også i år arrangert tur til Stoneleigh i mars og oktober.

2015 Årsmøtet ble holdt på Borre stasjon. Årsmøtet for 2015 ble holdt på Kjær gård Åsgårdstrand. I løpet av året har klubben vokst til 42 medlemmer. Det nye styret for 2016 ble slik: Leder: Helge J. Wiik. Sekretær: Berit Hermandrud Andersen. Styremedlemmer: Carl Otto Kielland, Per O. Lie Andersen og Terje Stendal. Det ble også bestemt at en i styret skulle overta kasserer jobben fra Helge.

2016 Årsmøtet ble avholdt 25-01.2017 på Kjær Gård Åsgårdstrand. Det var 15 medlemmer tilstede. Styret besto av: Leder Helge J.Wiik. Sekretær: Berit H. Andersen. Kasserer: Carl Otto Kielland. Styremedlemmer Per O.Lie Andersen og Terje Stendal. Valgkomite`: Gunnar F. Halvorsen og Svein Andreassen.

2017 Årsmøtet ble avholdt på Kjær gård 24-01-2018. 16 medlemmer var tilstede. Ingen forandringer på styret. Medlemstallet var nå øket til 54 medlemmer.

2018 Årsmøtet ble avholdt på Kjær gård 23.01.2019. Det ble noen forandringer på styret for 2019. Ny leder : Per O. Lie Andersen. Sekretær : Berit H. Andersen. Kasserer : Carl Otto Kielland. Styremedlem Arnold Andersen. Varamann : Terje Stendal. Valgkomite : Gunnar F. Halvorsen og Svein Andreassen. Revisor Egil Bakken. 18 medlemmer tilstede. Klubben har nå 53 medlemmer. Helge Wiik som har vært leder i mange år ble takket av klubben for stor innsats over mange år. Svein Andreassen hadde overtatt redaktør jobben for hjemmesiden på høsten i 2018.

2019 Årsmøtet ble avholdt  på Kjær gård 22.01.2020. Det ble noen forandringer i styret for 2020. Leder: Per O. Lie Andersen. Sekretær : Svein Andreassen. Kasserer : Carl Otto Kielland. Styremedlem : Arnold Arnesen. Vara : Terje Stendal. Valgkomite : Gunnar F. Halvorsen og Tor Krøger. Revisor : Egil Bakken. Facebook administrator : Rune Kongstein. Redaktør for hjemmesiden : Svein Andreassen. 25 medlemmer var tilstede. Det ble startet en lukket facebook gruppe dette året. Helge J. Wiik ble utnevnt til klubbens første æresmedlem. Klubben har nå 58 medlemmer.

2020 Det er ikke avholdt noe årsmøte på grunn av Covid 19. Alle i styret og de andre vervene har sagt seg villige til å fortsette.