Årsmøtet for 2023 avholdt 24.01.2024

Årsmøtet for 2023 avholdt 24.01.2024

Publisert av Svein Andreassen den 26.01.24.

Årsmøtet ble avholdt på Kjær gård, Raveien 361, Åsgårdstrand 24.01.2024. Det var 24 medlemmer tilstede. Årsberetningen ble lest av møteleder og godkjent. Regnskapet ble lest og vist av kasserer Carl Otto Kielland. Det var et par utskiftninger i styret. VJK styre for 2024: Leder Per Lie Andersen. Sekretær: Svein Andreassen. Kasserer Carl Otto Kielland. Styremedlem : Truls Torgersen (ny). Varamedlem : Berit Andersen (ny). Ingen innkomne saker fra medlemmene. Det var 2 saker fra styret. Sak 1: Ingen endring av medlemskontingenten. Enstemmig godkjent.   

Sak 2: Bindende på melding til arrangementer. Skulle VJK eller de som trakk seg betale? Det ble nesten enstemmig godkjent at de som trakk seg må betale. 

Face book administrator : Rune Kongstein. Redaktør for hjemmesiden: Svein Andreassen. 

Valgkomite: Gunnar F. Halvorsen og Tor Krøger. Turkomite : Egil Bakken og Helge Wiik. (ny) Revisor : Egil Bakken. 

Årsmøtet ble avsluttet 19.45. Resten av kvelden ble det bilprat og spising av pizza.