Årsmøtet 2022

Årsmøtet 2022

Publisert av Svein Andreassen den 20.01.22.

Årsmøtet ble avholdt på Kjær gård, Raveien 361, Åsgårdstrand 19.01.2022. Det var 22 medlemmer tilstede. Årsberetningen ble lest av møteleder og godkjent. Regnskapet for 2020 og 2021 ble lest av kasserer Carl Otto Kielland. Det var godkjent av revisor Egil Bakken. Ingen av medlemmene hadde noen  bemerkninger til regnskap eller årsberetning. 

Det ble en liten forandring i styret for klubben. Arnold Arnesen valgte å gå ut av styret og inn kom Atle Ingebrigtsen.

VJK styre for 2022:

Leder : Per Lie Andersen. Sekretær : Svein Andreassen. Kasserer : Carl Otto Kielland. Styremedlem : Atle Ingebrigtsen. Vara til styre : Terje Stendal.

Valgkomite : Gunnar F. Halvorsen og Tor Krøger. Revisor : Egil Bakken. Facebook administrator : Rune Kongstein. Redaktør for hjemmesiden Svein Andreassen.

Årsmøtet ble avsluttet 18.45. Resten av kvelden ble det vel mest bilprat og spising av pizza.