Årsmøtet 2023

Årsmøtet 2023

Publisert av Svein Andreassen den 26.01.23.

Årsmøtet ble avholdt på Kjær gård, Raveien 361, Åsgårdstrand 25.01.2023. Det var 22 medlemmer tilstede. Årsberetningen ble lest av møteleder og godkjent. Regnskapet ble lest og vist av kasserer Carl Otto Kielland. Det var godkjent av revisor Egil Bakken. Ingen bemerkninger fra medlemmene.

VJK styre for 2023: 

Leder Per Lie Andersen. Sekretær: Svein Andreassen. Kasserer Carl Otto Kielland. Styremedlem: Atle Ingebrigtsen. Vara til styre: Terje Stendal.

Valgkomite: Gunnar F. Halvorsen og Tor Krøger. Revisor: Egil Bakken. Facebook administrator : Rune Kongstein. Redaktør for hjemmesiden: Svein Andreassen. 

Det ble også opprettet en turkomite: Atle Ingebrigtsen og Egil Bakken.

Årsmøtet ble avsluttet Kl 18.30. Resten av kvelden ble det bilprat og spising av pizza.